👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen omkring oss - åk 1

Skapad 2014-08-20 19:22 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vi arbetar med grundläggande kunskaper och utvecklar förmågan att se samband och förklara processer genom att göra fältstudier, observationer och undersökningar.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet ska du öva dig på att beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. Du ska få jobba lite med skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. Du kommer att få göra enkla observationer av årstider, namnge några djur och växter i din närmiljö, sortera växter och djur utifrån olika egenskaper samt ge exempel på enkla näringskedjor.

Innehåll

Mål med undervisningen:

Du ska kunna några vanligt förekommande växter i din omgivning.

Du ska kunna några vanligt förekommande djur i din omgivning.

Du ska kunna berätta om skillnader mellan frö och sporväxter.

Du ska kunna berätta om skillnader mellan ryggradslösa djur och ryggradsdjur.

Du ska kunna rita eller beskriva en näringskedja.

Du ska kunna förklara hur växter och djur förökar sig.

Du ska kunna berätta vad en växt behöver för att kunna leva.

Så här arbetar vi:

Vi kommer att arbeta med grupparbeten. I varje grupp kommer förmågan att se likheter och skillnader, reflektera över samband och förklara processer att övas. Vi kommer att sortera, jämföra, plocka isär, göra undersökningar och experiment. Delar av undervisningen sker i form av fältstudier utomhus. Resultat av iaktagelser och undersökningar följs upp och diskuteras.

Så här visar du vad du kan:

Du kommer återkommande att få nedanstående frågor. Du kommer att få arbeta i par och i grupper med olika övningar för att träna dig på dem. I paren ger ni varandra feed back. Du kommer att få göra självbedömningar (fylla i vad du kan och vad du ännu inte lärt dig).

 Ge exempel på några vanligt förekommande växter i din omgivning.

 Ge exempel på några vanligt förekommande djur i din omgivning.

 Berätta om skillnader mellan frö och sporväxter. Ge exempel.

 Berätta om skillnader mellan ryggradslösa djur och ryggradsdjur.Ge exempel.

Förklara hur växter och djur förökar sig.

 Vad är  däggdjur, nedbrytare, växtätare och rovdjur?

Vad behöver en växt för att kunna leva?

 

Du kommer att bedömas i två nivåer; godtagbara kunskaper och mer än godtagbara kunskaper.Att ge exempel på vanligt förekommande växter eller på ett rovdjur är exempel på godtagbara kunskaper. Att kunna förklara skillnaden på ryggradslösa djur och ryggradsdjur är exempel på en mer komplex fråga/mer än godtagbara kunskaper. Att utförligt svara på "varför då - frågor" och förklara processer och samband är exempel på mer än godtagbara kunskaper i detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3