Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Matematik årskurs 1, 2014-2015

Skapad 2014-08-20 19:39 i Fjärås Bräckaskolan Blå Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna lpp är förankrad i lgr 11.
Grundskola 1 Matematik
"Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden."

Innehåll

Skolan ska

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att:

 • kunna koppla ihop siffra och antal upp till 20.
 • känna igen kvadrat, rektangel, triangel och  cirkel.
 • kunna lägesbegreppen på, under, över, i, bredvid, framför, bakom.
 • förstå symmetri i vardagen.
 • kunna klockan hel och halv, analog tid.
 • känna till stapeldiagram.
 • konstruera en räknesaga.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Bedömning

Vi kommer under höstterminen att bedöma din förmåga:

 • att kunna använda matematik i någon vardaglig situation.
 • att kunna lägesbegreppen, på, under, över, i, bredvid, framför, bakom.
 • att kunna talraden 0-10 framlänges och baklänges.
 • att kunna koppla ihop siffra och antal 0-10.
 • att konstruera och förklara en räknesaga.
 • att kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • att kunna räkna ut talkamraterna 0-5.

Vi kommer under vårterminen att bedöma din förmåga:

 • att säga talraden 0-20 framlänges och baklänges.
 • att koppla ihop siffra och antal 0-20.
 • att kunna skriva alla siffror åt rätt håll.
 • att känna till talkamraterna 0-20, utan 10-tals övergång.
 • att kunna göra enkla mätningar av längd i måttenheterna meter och centimeter samt känna till volymenheterna liter och deciliter.
 • att förklara resultatet av enkla undersökningar med hjälp av tabeller och diagram.
 • att förstå symmetri i vardagliga situationer, såsom människokroppen, mandala och föremål i naturen.
 • att kunna klockans hela och halva timmar.
 • kunna de geometriska formerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.
 • Diamantdiagnos AG1.

Undervisning

 

 • konkretisera och laborera inom talområdet 0-20 med konkret material.
 • arbeta med att formulera räknehändelser och vardagsproblem.
 • träna att koppla ihop tal med rätt antal.
 • leka affär.
 • använda digitala verktyg i undervisningen.
 • genom praktiska övningar både inne och ute träna talraden, symmetri och lägesbegreppen och begreppen hälften och dubbelt.
 • träna på att följa och avbilda mönster.
 • träna på 10-tals-övergångar.
 • berätta om och förklara +, - och =.

 

Vi arbetar för att bibehålla elevernas intresse och nyfikenhet genom att variera arbetssätt enskilt, par/grupp, praktiskt, genom lek, teoretiskt, gemensamma genomgångar, muntligt och skriftligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: