Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng9 - läsa en ungdomsbok på engelska

Skapad 2014-08-20 19:47 i 0 Höglandskolan Örnsköldsvik
Engelska 9a, Siv Jonsson, Höglandskolan, Örnsköldsvik, ht 2014.
Grundskola 9 Engelska
Engelska 9a, Siv Jonsson, Höglandskolan, Örnsköldsvik, ht 2014.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Konkreta mål

Du ska läsa en ungdomsbok på engelska. En gång per vecka ska du även skriva och berätta på engelska om boken som du läser utifrån vissa frågeställningar. Du ska berätta om sådant som du läst i boken, reflektera kring boken och motivera dina tankar och åsikter.

Arbetsprocess

Du väljer en ungdomsbok utifrån eget intresse och ambitionsnivå.

Vi läser under några veckor på alla engelska lektioner i skolan.

En gång per vecka ska du även skriva på engelska om boken utifrån frågor eller uppgifter som du har fått i ditt bokhäfte.

Efter varje lektion som du skrivit lämnar du in ditt bokhäfte för rättning och feedback.

Bedömning

Din läsförståelseförmåga och din förmåga att skriftligt berätta om boken som du har läst och reflektera kring boken kommer att bedömas i de fortlöpande texterna som du skriver i ditt bokhäfte. Såväl innehåll som ditt språk kommer att bedömas. Speciellt viktigt för bedömningen är din förmåga att kunna motivera dina åsikter och tankar kring boken. Se kunskapkraven i matrisen nedan för betygsbedömningen.

Matriser

En

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Läsa
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **såväl helhet som detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsa
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat och nyanserat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **enkelt, begripligt och relativt sammanhängande**.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, tydligt och sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: