Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP, engelska år 6, HT 2016

Skapad 2014-08-20 21:25 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering i engelska för åk 6. De övergripande förmågorna i engelska tränas och utvecklas genom bl a läromedlet Magic! 6.
Grundskola 4 – 6 Engelska

Under höstterminen kommer vi att arbeta med de övergripande förmågorna i engelska på olika sätt. Läromedlet Magic! 6 finns med som en bas och vi inleder terminen med lite studieteknik följt av en unit som heter Making Friends. Därefter arbetar vi med temat Superheroes. En separat, mindre planering kommer för det temat eftersom det inte finns i Magic! 6. Förutom detta kommer vi att läsa skönlitteratur på engelska efter förmåga och presentera det lästa muntligt och skriftligt. Vi tränar ordkunskap och grammatik i samband med lästa texter och när vi skriver. Vi kommer också att lyssna på och läsa nyheter från den engelskspråkiga världen.

Innehåll

Planering för arbetsområde....

Se ingress.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla

 • din förmåga att lyssna på engelska och förstå vad som har blivit sagt (exempelvis lärarens instruktioner och nyheter).
 • din förmåga att skriva på engelska så att mottagaren kan förstå dig (exempelvis ett brev eller en kortare berättelse)
 • din förmåga att tala engelska så att andra förstår dig (exempelvis presentera något i par eller grupp).
 • din förmåga att läsa och förstå engelska (olika slags texter som skönlitteratur och nyheter)
 • din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionstid men också i form av läxförhör och inlämningsuppgifter. Du bedöms i hur väl du kan uttrycka dig i skriftlig och talad form, exempelvis genom att berätta om något inför gruppen/klassen och skriva kortare och längre texter av olika slag. Du bedöms också i hur du kan lyssna på en text och följa instruktioner därefter. Även din förmåga att läsa och förstå en text och svara på frågor om innehållet bedöms. Du får alltid flera olika tillfällen att träna innan en bedömning och möjlighet att visa vad du kan vid flera tillfällen där jag bedömer samma förmåga.

Undervisning

Se ingress.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: