Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikhistoria år 6

Skapad 2014-08-21 08:45 i x Borgskolan Botkyrka
Från medeltiden till nutid, lyssna och lära
Grundskola 6 Musik
Musikhistoria från medeltid till nutid

Innehåll

Musikhistoria år 6

Mål för elev

-Du ska utveckla din kunskap om och förståelse för olika sorters musik

-Du ska utveckla din förmåga att lyssna på olika sorters musik

-Du ska lära dig fakta och kännetecken om klassisk musik

-Du ska träna dig att diskutera skillnader mellan de olika musikepokerna

Innehåll

-Fakta om musikhistoria från olika epoker

-Instrumenten och hur de användes i de olika epokerna

-Betydelsefulla kompositörer och deras musik

Genomförande

-Du kommer att ha genomgångar med fakta.

-Du kommer att lyssna på musik och se musikklipp i olika stilar från de olika epokerna.

-Du kommer att diskutera musiken och instrumenten i mindre grupper.

-Du får läsa olika texter.

-Du kommer att få redovisa dina kunskaper vid ett muntligt eller skriftligt prov

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

-redogöra för olika kännetecken, kompositörer och fakta inom klassisk musik

-urskilja musik från de olika epokerna

-urskilja olika instrument

Olika kvalitetsnivåer för detta anges i bedömningsmatrisen

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

-analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

-utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Matriser

Mu
Musikhistoria år 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
På vilken nivå ligger dina kunskaper om musiken vi pratar om? Hur säkert kan du känna igen de olika epokernas musik och hur de låter? Hur säker är du på kompositörerna? Hur säkert kan du urskilja olika instrument?
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. Exempel: Du kan kortfattat berätta om de olika epokerna. Du kan kortfattat beskriva någon skillnad mellan epokernas musik. Du kan namnet på några kompositörer och vilken epok de tillhör, samt namnge något av de vanligaste instrumenten.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. Exempel: Du kan berätta om de olika epokerna och beskriva några skillnader mellan epokernas musik. Du kan namnge flera kompositörer och redogöra för några av deras verk. Du kan namnge några av de olika epokernas vanligaste instrument.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. Exempel: Du kan redogöra för de olika epokerna och deras kännetecken. Du använder dina kunskaper för att jämföra skillnader och likheter mellan epokernas musik. Du redogör för kompositörerna och deras musik och namnger de vanliga instrumenten i de olika epokerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: