Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv - paddling

Skapad 2014-08-21 09:14 i Strandskolan Tyresö
Teori och praktik som avslutas med två dagars paddling och övernattning
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Målsättningen med paddlingstillfället är att ge eleverna möjlighet till utevistelse, naturupplevelse och samtidigt förmedla kunskaper om friluftsliv. Under det här området kommer du att få lära om hur man klarar sig i naturen, vilka rättigheter och skyldigheter du har när du vistas ute, hur man lagar mat, om skador och hur man tar hand om dem. Vi genomför en paddlingstur med en övernattning där du får praktisera det du lärt dig på lektionstid. Ute i skogen kommer vi att ha genomgångar och praktikpass där du får prova att bygga vindskydd och laga mat.

Innehåll

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Centralt innehåll

Detta säger det centrala innehållet i läroplanen om friluftsliv och utevistelse i årskurs 7-9 för idrott och hälsa:

-      Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras

-      Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

-      Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse

-      Badvett och säkerhet vid vatten. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpmedel

Planering/Genomförande

Innan paddelturen (både under vt14 och ht14) har vi teoripass där vi går igenom hela turen, alltifrån starten hemma till vi kommer tillbaka + tid för egen inläsning och förberedelse

Det innefattar bland annat:

 • Hur man packar
 • Lämplig utrustning
 • Lämplig mat och hur man förvarar den
 • Vatten
 • Paddelteknik
 • Säkerhet vid och i vatten
 • Att hantera stormkök
 • Rättigheter och skyldigheter inom allemansrätten
 • Skador och första hjälpen

Du får en inlämningsuppgift där du ska planera för turen och visa upp det du lärt dig om friluftsliv.

Dessutom har vi praktiska pass när vi är ute där du får prova att bygga vindskydd.

Matriser

Idh
Tyresö Idrott och hälsa år 7-9 (Ny med F-kolumn ht-12)

F
Kunskapskrav för betyget E
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Kunskapskrav för betyget C
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Idh
Tyresö Idrott och hälsa år 7-9 (Ny med F-kolumn ht-12)

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser
Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser
Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Förebygga risker vid fysisk aktivitet

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Hantera nödsituationer på land och i vatten

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: