Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i Svenska år F-3

Skapad 2014-08-21 10:15 i Västra Berga skola Helsingborg
Läsutvecklingsschema baserat på Ingvar Lundbergs bok 'God läsutveckling'.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Ämnesinnehåll:

Följande delar ur Kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Sv Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Sv Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Sv Handstil och att skriva på dator. Sv Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Sv Sambandet mellan ljud och bokstav. Sv Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Arbetssätt:

 • Vi arbetar med veckans bokstav gemensamt men också individuellt.
 • Lyssnar efter ljud i ord och säga var ljudet finns.
 • Bygger ord med bokstavskort.
 • Vi arbetar med ett arbetsschema där veckans bokstav tränas på olika sätt.
 • Vi läser småböcker enligt Husensjö-modellen.
 • Vi arbetar med Bildkort.
 • Gestaltar en person/figur i filmen/boken på olika sätt.
 • Tränar finmotorik och bokstävernas form.
 • Se filmer och lyssna på böcker. Bearbeta filmen och boken genom att rita och berätta början, mitten och slutet.
 • Vi arbetar med veckans djur för att få minnestöd.
 • Varje elev läser individuellt med pedagog helst varje skoldag.
 • Varje elev läser även hemma eller på läxhjälp dagligen.
 • Vi skriver på datorn/Ipads.
 • Läsgrupper med Vingböcker under senare delen av höstterminen.
 • Bokstavsboken där eleven väljer uppgifter med olika svårighetsgrader men med anknytning till veckans bokstav.

Bedömning:

Detta kommer att bedömas:

Din förmåga att läsa genom att ljuda ihop bokstäver till ord och meningar.

Din förmåga att läsa enklare texter med flyt.

Din förmåga att förstå det lästa.

Din förmåga att kunna forma fina bokstäver.

Din förmåga att kunna skriva ord, meningar och korta sagor.

Din förmåga att kunna återberätta samt förklara muntligt.

Avsnitt 4

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Matriser

Sv SvA
Svenska läsning ht åk 1

Fonologisk medvetenhet
Kan klappa antal stavelser i ord, t ex ko (1), må-la (2).
Kan höra rim, kan rimma.
Kan höra vilket första ljudet i ett ord är, t ex m-mat, och s-sol.
Kan höra att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Kan ljuda ihop s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Kan dela upp ordet bil i b-i-l och ordet måla i m-å-l-a.
Kan ta bort ett ljud och höra vad som blir kvar, t ex leka minus l blir eka.
Kan lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir, t ex s + kor = skor
Kan höra vilket nytt ord det blir om o i sol byts ut mot i, då blir det sil.
Kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud.
Ordavkodning
Kan läsa mitt eget namn och andra namn.
Kan namnen på fler än 8 bokstäver.
Känner igen ordbilder på skyltar och förpackningar.
Försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten.
Känner igen vanliga småord som jag, hej, och.
Kan läsa ord som is, sol, räv.
Kan läsa ord som busa, leka måla.
Kan läsa ord som spel, gris, blöt.
Prövar att läsa okända ord på egen han.
Kan läsa ord som spruta, struts, krita.
Kan läsa ord som inte finns, t ex fim, sölk, kag
Flyt i läsningen
Kan läsa enkla meningar som "Mia leker med Max".
Kan läsa vanliga ord med flyt, t ex bok, sol, spel.
Kan läsa meingar som " Musen hette Max och bodde i en liten papplåda".
Rättar sig själv när han/hon läser.
Läser barnserier.
Läser en hel bok med enkel text och med många bilder på egen hand.
Läser en hel bok med lite mer text och färre bilder.
Läser böcker utan bilder eller med enstaka bilder.
Läser kapitelböcker.
Hinner med att läsa textremsorna på TV.
Läsförståelse
Kan läsa och förstå en enkel mening, t ex "Mia leker med Max".
Kan läsa enkla ord och förstå vad de betyder.
Kan läsa och förstå en lång mening, t ex "Musen hette Max och bodde i en liten papplåda".
Frågar gärna och vill veta vad nya ord betyder.
Kan läsa och förstå ett helt stycke.
Pratar gärna och ställer frågor om det lästa.
Kan koppla det lästa till egna erfarenheter och tidigare kunskap.
Kan "läsa mellan raderna".
Kan läsa och följa en anvisning.
Kan uppfatta den röda tråden i en berättelse.
Läsintresse
Blir glad när vi läser tillsammans.
Vill gärna lyssna på sagor.
Lånar gärna hem böcker.
Väljer spontant att läsa på egen hand.
Gillar att få böcker i presenter.
Går ofta till biblioteket på eget intiativ.
Läser gärna för andra.
Läser hellre än håller på med andra aktiviteter.
Är en riktig bokslukare.
Känner till många boktitlar och författare.
Tar initiativ till läsaktiviteter i klassen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: