Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk åk 7

Skapad 2014-08-21 10:27 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Praktiskt arbete. Genomgång av faktakunskaper: Mat och hälsa, näringslära, livsmedelskunskap och konsumentkunskap.

Mål

Genom undervisningen ska eleverna utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Få möjlighet att utveckla kunskap för att kunna göra medvetna val som konsumenter, med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Att lära sig arbeta både självständigt och tillsammans med andra och att känna tillit till sin egen förmåga.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Målet är att du ska utveckla din förmåga att

• planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen varvar teori och praktik. ”Kunskap i handling”. Du får kunskap om hur man kan planera varierade och näringsriktiga måltider. Planering, organisering och genomförande av arbetet vid matlagning. Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande. Individuella behov av energi och näring, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov. Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av mat.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Vi kommer bedöma hur du arbetar på de praktiska lektionerna. Du kommer också bli bedömd i hur väl du resonerar och motiverar dina val och hur du bedömer din arbetsinsats.

Hur ska det bedömas?

Fortlöpande under terminen.

Matriser

Hkk

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Organisera praktiskt arbete
Följa recept Tidsåtgång Arbetstakt Överblicka arbetet
Behöver regelbundet stöd. Ett steg i taget för att förstå instruktioner och organisera det praktiska arbetet.
Kan organisera och genomföra sitt arbete i flera steg, men behöver regelbundet lärar- eller kamratstöd.
Kan planera och organiser sitt arbete, men behöver fråga ibland.
Kan självständigt planera och organisera sitt arbete.
Tillaga
Skicklighet Metod/teknik/Redskap
Genomför sitt arbete ett steg i taget och behöver regelbundet lärarstöd vid tillagning.
Kan tillaga men behöver bli säkrare på metod och teknik, behöver hjälp av kamrat eller lärarstöd då och då.
Arbetar självständigt i samarbete med kamrat. Behärskar flera metoder. Behöver fråga ibland.
Visar regelbundet stor självständighet och säkerhet i teknik och behärskar olika metoder i tillagningen.
Efterarbete
Hygien
Tar ibland ansvar för redskaps- & livsmedelshygien, men behöver ofta uppmaning av lärare eller kamrat.
Tar ibland eget ansvar för redskaps- & livsmedelshygien.
Tar med regelbundenhet ansvar för redskaps- & livsmedelshygien.
Visar stor självständighet och säkerhet i fråga om hygien och efterarbete.
Ta praktiskt ansvar för hållbar utveckling
(miljömedveten)
Tar ansvar på uppmaning av lärare.
Tar ibland eget ansvar för hållbar utveckling.
Tar oftast ansvar för hållbar utveckling.
Tar alltid ansvar för hållbar utveckling.
Motivera medvetna val
Motiverar inte sina val med tanke på hälsa, ekonomi eller miljö.
Motiverar då och då egna tankar om hälsa, ekonomi eller miljö utan att använda relevanta faktakunskaper.
Motiverar sina val och försöker underbygga dem med relevanta faktakunskaper.
Motiverar sina val med djup och tydliga faktakunskaper om hälsa, ekonomi eller miljö.
Självkritiskt bedöma sitt arbete och resultat
Ser inte kritiskt på sitt arbete eller resultat.
Behöver lärarstöd för att se kritiskt på sitt arbete och resultat.
Kan delvis se kritiskt på sitt arbete och resultat.
Förstår arbetsprocessens betydelse för resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: