Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Lek augusti-14

Skapad 2014-08-21 11:57 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum: 2012-04-17

Antal barn: 6(19)

Utvärderat datum:2014-08-20

Innehåll

Vad ska göras?

Fast resurs som går in och ur leken samt en rörlig pedagog som tar hand om det praktiska arbetet utanför leken. 

Vuxen ger barnen förslag på hur man tilltalar varandra i olika situationer, uppmärksamma barn som inte är med.

Vem ansvarar? När? (dag,gy,utelek)

Arbetslaget

Dagligen

Vilka förmågor vill vi att barnen ska utveckla?

Barnen ska lära sig att bemöta och tilltala varandra på ett kamratligt sätt.

Bjuda in varandra till lek och aktivitet och bjuda in barn som inte är sysselsatta med någon aktivitet.

På vilket sätt har barnens förmågor utvecklats/Hur ser vi det?

De äldre barnen leker långa stunder tillsammans både ute och inne. De varierar sin lek och sina lekförmågor, tar med rekvisita hemifrån, leker långa stunder. De utvecklar leken genom att uppträda för varandra och de andra barnen är publik. Barnen har utvecklat sina förmågor att lösa konflikter själv genom att vi vuxna finns som stöd till barnen när de själva löser sina konflikter.

De yngre barnen har utvecklat sina lekförmågor genom att leka rollekar som mamma, pappa, barn, doktor och affär. Nu när en del barn börjat förskoleklass börjar de yngre barnen leka samma lekar som de äldre barnen lekt tidigare. 

Mål från läroplanen 1mål/papper IUP/AVD Utvecklingsområde

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

Vilka åtgärder ska avd vidta? Analys/bedömning (utifrån avd arbete)

Vi har lagt vikt vid att vara utspridda på avdelningen och har fångat in barn och fått barnen delaktiga i de aktiviteter som erbjuds på avdelningen. Barnen delar upp sig i våra olika rum och leker olika lekar på olika platser på avdelningen. Vi kommer fortsätta låta barnen leka ostört (tar inte in fler barn i pågående lek) för att utveckla leken.

Vi ska fortsätta med att vara fast och rörlig resurs och få samtliga barn delaktiga och aktiva i momentet som görs. Vi ser en positiv utveckling i barnens sociala utveckling resultatet vi ser att barnen leker längre stunder och bjuder in varandra.

Vi har möblerat om på avdelningen för att göra nytt material intressant och levande. Det har lett till att nytt material som tidigare inte använts så mycket blir attraktivt igen.

Ny termin med nya barn och barn som slutat på förskolan därför kommer vi under dessa första veckor observera barngruppen mycket och finnas som stöd i uppstarten av lekar för att sedan veta vilka åtgärder vi behöver vidta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: