Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi: Naturtyper i världen ht-14

Skapad 2014-08-21 14:17 i Gammal Trelleborg
Vi lär oss om olika naturtyper i världen och hur djur och växter tvingats anpassa sig till miljön just där. Puls biologi 4-6 boken används som faktabok.
Grundskola 6 Biologi
Varför har giraffen så lång hals? Varför har ökenrävar så stora öron? Varför är fjällräven vit på vintern? Allt detta kommer vi att få svar på när vi jobba med arbetsområdet naturtyper i världen.

Innehåll

Syfte


Syftet med detta arbetsområde är att eleverna ska lära sig mer om de olika naturtyper som finns i världen. De kommer då att granska den information de hittar när de jobbar med en naturtyp, de kommer att öva sig på att kommunicera när de ska redovisa sitt arbete och de kommer att jobba myckete med biologins begrepp.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att diskutera de olika naturtyperna i världen lite kortfattat tillsammans, sedan kommer eleverna fördjupa sig i en naturtyp. Fördjupningen komer att ske i form av ett grupparbete där de ska framställa en planch om just sin naturtyp. Arbetet kommer sedan att redovisas muntligt för varandra i smågrupper/klassen för att öva upp förmågan att kommunicera.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Detta kommer vi att bedöma

Eleverna kommer att bedömas på den plansch de tillverkar
och på redovisningen i grupp.
Alla lektioner är tillfällen att visa sina förmågor.
Efter redovisningarna och diskussionerna kommer även ett prov att bedömas
Se matris nedan.

Matriser

Bi
Biologi åk 6

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet) Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner, anpassade till sammanhanget.
Dina diskussioner har viss anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har relativt god anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har god anpassning till sammanhanget.
Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till sammanhanget.
Du skapar texter med viss anpassning.
Du skapar texter med relativt god anpassning.
Du skapar texter med god anpassning.

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Förmågan att uppmärksamma hur olika organismer anpassar sig till olika livsmiljöer.
Du ger exempel på anpassningar.
Du visar på samband kring olika anpassningar.
Du visar på mönster i organismernas anpassningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: