Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ukulelekursen åk 6 2014

Skapad 2014-08-21 15:13 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 6 Musik
I denna kurs ska du få lära dig att spela ukulele och skapa egen musik med hjälp av ackord. Du kommer även få lära dig enkel musikteori och begrepp så att du kan börja reflektera och analysera musik.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Adrians mål med kursen

 • Du ska utveckla dina färdigheter på ukulele och i sång så att du kan delta i gruppmusicerande.

 • Du ska lära dig musikaliska begrepp så att du kan reflektera kring musikens uppbyggnad.

 • Du ska höja din medvetenhet om hur man vårdar rösten och hörseln.

 • Du ska lära dig att spela några ackord så att du kan skapa dina egna ackordföljder.

Arbetsgång

Under kursen kommer du få genomgångar och själv träna på de momenten praktiskt. Vi kommer även att spela och sjunga tillsammans.

Bedömning

Vad kommer att bedömas?

 • Din förmåga att deltaga vid ensemblespel och gemensam sång.

 • Din förmåga att skapa enkel musik.

 • Din förmåga att använda dig av musikaliska begrepp när du presenterar din låt.

Matriser

Mu
Ukulele på Asken åk. 6

E
C
A
SPELA OCH SJUNGA
Du sjunger i gemensam sång och följer med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du sjunger i gemensam sång och följer med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du sjunger i gemensam sång och följer med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du spelar eller sjunger i viss mån med tajming.
Du spelar eller sjunger i med relativt god tajming och anpassar spelsättet till genren relativt väl.
Du spelar eller sjunger i med god tajming och anpassar spelsättet till genren väl.
Du spelar några ackord på ett ackordinstrument tillsammans med andra.
Du spelar några ackord på ett ackordinstrument med flyt tillsammans med andra.
Du spelar ackord på ett ackordinstrument med flyt tillsammans med andra.
SKAPA
Du bidrar till att skapa delar av en låt som går att spela.
Du bidrar till att skapa en låt som går att spela.
Du bidrar till att skapa en låt som går bra att spela.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Du för enkla resonemang om ditt eget och andras musicerande.
Du för utvecklade resonemang om ditt eget och andras musicerande.
Du för välutvecklade resonemang om ditt eget och andras musicerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: