Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och måltider, Brattebergsskolans planering för åk 9 HKK ht 2014

Skapad 2014-08-21 15:26 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Det här materialet använder Brattebergsskolan som mall för att skapa sina planeringar.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
"MATKASSEN"

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Nu får du möjlighet att använda dina kunskaper och utveckla din kreativitet när du bakar, lagar mat och skapar egna måltider. När du arbetar praktiskt i köket ska du ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Arbetsområdet mat och måltider kommer att pågå under hösten, samt under en del av våren.

 

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Måldialog

Undervisning

I undervisningen kommer vi att arbeta praktiskt med bakning och matlagning där du får använda och vidareutveckla de metoder du lärde dig i åk 8. Du får använda din kreativitet utifrån de livsmedel som presenteras och därifrån skapa en väl sammansatt måltid med tanke på hälsa, ekonomi och miljö. Inbördes ordning kan variera.

 • Baka vetebröd
 • Baka matbröd
 • Köttfärs
 • Fisk
 • Vegetarisk
 • Kyckling
 • Soppa
 • Tema äppeldesserter

Bedömning

Alla kunskapsmoment bedöms med utgångspunkt från hälsa, ekonomi och miljö. Elevernas arbete kommer " kopplas" till relevanta kunskapskrav i matrisen nedan. Alla tillfällen då du arbetar praktiskt kommer att ligga som grund för bedömning. 

 

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Hem- och konsumentkunskap, Brattebergsskolan åk 7-9

Förmågan att:

 • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det medviss anpassning till aktivitetens krav.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det medrelativt god anpassning till aktivitetens krav.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

Förmågan att:

 • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps kraven
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.

Förmågan att:

 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: