Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3, ht-2014 Lgr 11

Skapad 2014-08-21 15:36 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 3 Matematik
Den här terminen kommer du att fortsätta jobba med de fyra räknesätten addition , subtraktion , multiplikation och division. Du kommer också att få jobba vidare med vikt, volym och längd (omkrets,area ).

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetsområden utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • Division; sambandet mellan multiplikation och division samt enkla tal i bråkform
 • Tid
 • Geometri; geometriska former och kroppar
 • Räkna med tal upp till 1000
 • Tankeled
 • Positionssystemet - ental, tiotal, hundratal och tusental
 • Problemlösning
 •  Mäta längd, vikt och volym

 
  Så här kommer vi att jobba:

 • Enskilt och i grupp
 • Laborativt
 • Diskutera och förklara matematiska problem

     
  

 
         
                 
                    
 


Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 • Hur du löser problem med hjälp av strategier och metoder.
 • Hur du kan förklara och argumentera för dina lösningar.
 • Hur du väljer och använder matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter inom de fyra räknesätten.
 • Hur du förstår och kan hantera mätning av längd, vikt, volym och tid.
 • Hur du kan beskriva och namnge geometriska figurer/kroppar.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: