👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildgenrer- Olika bilder för olika syften.

Skapad 2014-08-21 15:42 i Ljungviksskolan Lerum
Du ska arbeta med bildanalys av olika bildgenrer för att kunna förstå bilder.
Grundskola 4 – 6 Bild
Du möts dagligen av en stor mängd av bilder. det kan vara nyhetsbilder, konstbilder, reklambilder, symboler eller informationsbilder. Vad är skillnaden mellan olika bilder och vilka typiska drag har de?

Innehåll

Syfte

Du kommer att öva din förmåga att analysera bilders budskap.

Du kommer också att öva på att kommunicera budskap med hjälp av bilder samt att presentera olika ämnesområden med hjälp av bilder.

Centralt innehåll

Vi kommer att

-Titta på och diskutera olika bilder

-Prata om bilder

-Beskriva bilder

-Förstå bilder

-Skilja på bilder

-Jämföra bilder

-Lära sig ord som används kring bilder

-Göra en egen bild utifrån nya kunskaper om olika bildgenrer

Lektionsåtgång: 2 lektionstillfällen

Bedömning

 • En muntlig alternativt skriftlig presentation.
 • Hur du i den praktiska uppgiften kan förmedla din valda genrer och få fram ett budskap.
 • Hur du tar ansvar och har nya ideer under arbetsgången
 • En redovisning i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Bildmatris åk 6

Bildframställning

E
C
A
Budskap
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydlig på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklande bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Material och tekniker
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierande och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Bildkomposition
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Använda olika bilder
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.

Arbetsgång

E
C
A
Eget ansvar
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Presentation
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till syfte och sammanhang på ett ganska bra sätt
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till syfte och sammanhang på ett bra sätt
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till syfte och sammanhang på ett mycket bra sätt

Bildanalys

E
C
A
Bildanalys
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du kan, på ett enkelt sätt diskutera: uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden
Du kan, på ett utvecklat sätt diskutera: uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden
Du kan, på ett välutvecklat sätt diskutera: uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden