Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, 9AB, v 35-39. Bildtolkning: Valaffischer

Skapad 2014-08-22 09:04 i Gunnesboskolan 7-9 Lunds för- och grundskolor
I samarbete med arbetet i svenska och bild ska vi i bilden studera riksdagspartiernas valaffischer. Det blir främst momentet bildtolkning i detta arbete.
Grundskola 9 Bild
Valaffischer är bilder som vill sprida en åsikt och övertyga personerna som ser bilden. Hur är de utformade för att visa de olika partiernas budskap? Affischerna är inte slumpmässigt ihopplockade. Men hur har man gjort? Det är det vi ska studera nu.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Övergripande plan

Arbetet sker först i helklass. Mats visar dig en analysmall som kan användas på reklam- och propagandabilder. Den modellen ska du i en mindre grupp använda på ett av riksdagspartiernas valaffischer. Gruppen diskuterar tillsammans, men varje elev gör sin egen tolkning av en av affischerna.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildanalys Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Bedömning

Mats kommer att bedöma din förmåga att tolka den valaffisch gruppen fått sig tilldelad.
I bedömningen ingår även din förmåga att använda ämnesspecifika begrepp, dvs facktermer för bildanalys.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 9
  Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
 • Bl  E 9
  Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: