Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering och allemansrätten åk 5-6

Skapad 2014-08-22 11:04 i Nydalaskolan Malmö stad
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa
Under de kommande 4 veckorna ska vi arbeta med kartor för att lära oss att hitta i närområdet. Vi ska även gå igenom hur man beter sig ute i naturen, allemansrättens rättigheter och skyldigheter. Vi kommer lära oss om vädersträck och kontroller. Ju bättre du blir på att läsa en karta ju snabbare kommer du att kunna hitta till de olika utsatta platserna. Orientering kan därför ses som en form av problemlösning, där man motionerar både kropp och hjärna.

Vi kommer att arbeta med olika material och på olika sätt...

- Arbetshäfte, Allemansrätten - en unik möjlighet och Orientering för nybörjare

- Läsa kartor och väderstreck

- Springa i lätt terräng i närområdet

- Avläsa kontroller

- Arbeta både enskilt och i par

- Avsluta med att springa en orienteringsbana på tid

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Bedömning - läraren vet att du kan när du....

* förstår och kan följa instruktioner

* förstår vad vädersträck innebär

* förstår kartans uppbyggnad med skala och vad de olika symbolerna betyder

* kan läsa kartan så att du hittar till rätt kontroll

* kan stämpla flertalet av kontrollerna rätt

* förstår och följer allemansrättens rättigheter och skyldigheter

* tar hänsyn till dina kamrater så att alla får möjlighet att utvecklas och lära sig i sin egen takt

 

 

 

 

Matriser

Idh
Orientering och allemansrätten åk 4-6

Lägre nivå
Högre nivå
Motoriska grundformer
Eleven kan delvis delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar med lärarstöd sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Aktivitet
Eleven kan med lärarstöd genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Eleven kan med med lärarstöd orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med godsäkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Hänsynstagande och säkerhet
Eleven kan delvis ta hänsyn till sina klasskompisar och visar säkerhet i olika aktiviteter
Eleven kan ta hänsyn till sina klasskamrater och visar säkerhet i olika aktiviteter
Eleven tar hänsyn till sina klasskamrater och visar relativt god säkerhet i olika aktiviteter
Eleven tar stor hänsyn till sina klasskamrater och visar god säkerhet i olika aktiviteter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: