Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val och demokrati 2014 - Rydebäcksskolan

Skapad 2014-08-22 13:39 i Rydebäcksskolan Helsingborg
En planering där vi lär oss om demokrati och om hur ett val går till i Sverige.
Grundskola 4 – 6 Matematik Bild Svenska Samhällskunskap
Vi ska under några veckor arbeta med demokrati och lära oss om hur Sverige styrs.

Vi ska också diskutera hur ett val går till och genomföra ett eget val där vi tränar på att argumentera för våra åsikter och föra fram viktiga budskap.

Vi ska planera och genomföra ett val på Rydebäcksskolan.

Innehåll

Mål med undervisningen

 • Känna till hur Sverige styrs. 
 • Känna till hur ett land styrs demokratiskt. 
 • Kunna argumentera och uttrycka dina åsikter.
 • Kunna fatta demokratiska beslut. 
 • Känna till några politiska partier och hur ett val går till i Sverige. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Det här ska vi göra:

Tycka, tänka och argumentera.

Söka information från olika källor.

Delta i ett skolval.

Se filmen Dröm om demokrati

Genomföra ett val på Rydebäcksskolan.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

 • Känna till hur Sverige styrs. 
 • Känna till hur ett land styrs demokratiskt. 
 • Kunna argumentera och uttrycka dina åsikter. Lyssna och bemöta andras åsikter.
 • Känna till några politiska partier och hur ett val går till i Sverige. 

Matriser

Sv Ma Sh Bl
Samhällskunskap

 Utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda demokratiska värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle
Du ska veta något om Sveriges riksdag och regering.
Du ska veta något som riksdagen arbetar med.
Du ska veta hur riksdagen och regeringen är uppbyggd.
Du ska ha kunskap om politiska val och partier i Sverige.
Du ska kunna berätta om politiska val i Sverige. Du ska känna till några rikdsdagspartier och några partiledare.
Du ska kunna namnen på 8 riksdagspartier. Du ska veta något om några partier.
Du ska kunna namnen på alla partiledare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: