Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3 v 35-39

Skapad 2014-08-22 13:56 i Hissjö skola Umeå
Planering för arbetsområdet i teknik åk 2-3, v 35-39.
Grundskola 2 – 3 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. (Ur Lgr11)

Innehåll

Mål

 • Studera mekanik i vår vardag
 • Göra enkla konstruktioner
 • Kunna se skillnader och likheter på leksaker förr och nu
 • Kunna några tekniska ord och begrepp

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Hur?

Arbete i åldersblandade grupper (åk 2-3), "verkstadsarbete". Blandar praktik och teori, gör förutsägelser, undersöker och dokumenterar i enkla former. Vi kommer att titta på olika konstruktioner i leksaker (t ex gungbrädan), resonera kring leksaker och dess förändringar över tid, rita och skapa rörliga bilder, bygga och skapa egna konstruktioner, titta på enkla funktioner i vår vardag (t ex dörrhandtag el ngt köksföremål).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: