Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär känna talen 6-10

Skapad 2014-08-22 14:13 i 0 Vallatorpsskolan Täby
Du kommer att få lära dig om talen 6-10
Grundskola 1 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Du kommer att träna dina förmågor att:

-räkna, rita och skriva talen 6,7 och 8, addition och subtraktion

-addera och subtrahera i talområdet 0-10

-arbeta med diagram

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Du kommer att få arbeta med:

-  träna att skriva siffror
- träna på att siffrorna har ett värde
- träna tallinjen
- arbeta praktiskt
- arbeta teoretiskt
- träna på att kunna förklara matematiska begrepp
- rita och avläsa enkla diagram

- träna på problemlösning tillsammans med andra och enskilt

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-  se siffrornas värde
- addera och subtrahera i talområdet 0-10
- att skriva siffrorna 6-10
- arbeta med enkla diagram
- kunna utföra problemlösningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: