Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och räknesätt

Skapad 2014-08-22 14:53 i Tärnsjö skola Heby
Uppskatta, jämföra och mäta tider. Välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar. Utföra multiplikationer med stora tal. Göra överslag och använda miniräknare.
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att uppskatta, jämföra och beräkna tider. Träna på att välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar.

Du kommer öva på att utföra multiplikationer med stora tal, göra överslag och använda miniräknare.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

 Här kopplar du centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att arbeta laborativt med att uppskatta och mäta tid.

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp för att träna på olika strategier vid problemlösning och med arbetsuppgifter i boken med moment som ingår i arbetsområdet.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • välj passande tidsenhet,
 • göra enhetsbyten 
 • jämföra tider med olika enheter
 • beräkna tid
 • utföra multiplikationer med stora tal
 • göra överslag
 • använda miniräknare

Jag kommer även att bedöma hur du löser problem.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med området främst under veckorna 34-39.

Matriser

Ma
Bedömning av arbetsområdet

E
C
A
Problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om tid. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om tid. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om tid. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Motivera
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna forsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna forsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna forsätter på ett mycket bra sätt.
Enheter
Du har baskunskaper om matematiska begrepp som handlar om tid. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp som handlar om tid. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp som handlar om tid. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Enheter
Du kan välja tidsenhet som passar på ett ganska bra sätt.
Du kan välja tidsenhet som passar på ett bra sätt.
Du kan välja tidsenhet som passar på ett mycket bra sätt.
Enheter
Du kan göra enhetsbyten i enkla situationer.
Du kan göra enhetsbyten.
Du kan göra enhetsbyten i flera led.
Multiplikation
Du kan göra enkla uträkningar med multiplikation på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar med multiplikation på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder på ett bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar med multiplikation på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: