Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt sommarminne

Skapad 2014-08-22 21:32 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Du ska skriva en berättande text om ett sommarminne.
Grundskola 6 Svenska
Mitt sommarminne

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Du ska göra en skrivplanering med inledning, handling och avslut.

Utifrån den skriver du en berättande text om ett sommarminne.

I din inledningen svarar du på frågorna; när?, vad?, vem? och var?

Försök när du beskriver något att gestalta.

Du får genom instruktioner, exemplifierande text och fortlöpande textkommentarer vägledning i hur du ska skriva.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Visa vad du lärt dig

Den text du skriver ligger till grund för bedömning.

Bedömning

Din text bedöms utifrån:

 - Om innehållet är begripligt.

- Om det finns en fungerande struktur: en början, en handling och ett slut.

- Om din text beaktar de språkliga normerna: meningsbyggnad,stavning, stor bokstav och skiljetecken.

- Om rubrik och handling överensstämmer.

 - Om din text innehåller gestaltande beskrivningar.

Tidsram

5 veckor

Matriser

Sv
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SVENSKA åk 4-6

Skriva olika slags texter
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer. Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl.
Bearbetar texter
Kan med stöd ge omdömen och bearbeta texter.
Gör enkla omdömen om texter. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett ihuvudsak fungerande sätt för ökad tydlighet och kvalitet.
Gör utvecklade omdömen om teexter. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt för ökad tydlighet och kvalitet.
Ger välutvecklade omdömen om texter. Kan utifrån respons bearbeta texter åpå ett väl fungerande sätt för ökad tydlighet och kvalitet.

Sv
Mitt sommarminne

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Rubrik 1

Kunskapskrav för betyg i slutet av år 6
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: