Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 7b ht14: Materia & Värme

Skapad 2014-08-23 16:02 i Svaleboskolan 7-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Vecka 34-38

Innehåll

Syfte för ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att arbeta med dessa begrepp (sidorna är i boken Fysik Direkt):
- Materia & densitet s. 30-32: atom, molekyl och densitet
- Temperatur s. 42-47: temperatur, värmeutvidgning, olika temperaturskalor,  värmeenergi
- Värmetransport s. 48-52: Ämnens faser (fast fas, flytande fas och gasfas), smältning, stelning, förångning, kondensering, sublimering, smältpunkt, kokpunkt, värmeledning, värmestrålning och värmeströmning.
- Meteologi s. 53-56: lågtryck, högtryck, vindstyrka

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att gå igenom och arbeta med teorin tillsammans, med genomgångar, demonstrationsexperiment, diskussioner och arbete med frågor. 

Tillsammans kommer vi att planera laborationer som du får genomföra med en klasskamrat. Efter laborationerna skriver vi laborationsrapporter.

Bedömning

Bedömningen av teorimomenten görs på de tre läxförhören som vi kommer att ha. Bedömningen av laborationsdelen görs på de rapporter som du lämnar in.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: