Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0 till 5

Skapad 2014-08-24 11:19 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Vi lär oss om talen 1, 2, 3, 4, 5 och 0.
Grundskola 1 Matematik
Vad är skillnaden på siffror och tal?

Hur kan man visa att ett antal hör ihop med en viss siffra?

Hur kan man dela upp ett tal i andra tal?

Vad betyder likhetstecknet?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • lösa uppgifter matematik i mattelabbet med hjälp av konkret materiel och diskutera och jämföra lösningar
 • använda matematiska begrepp
 • använda metoder för att räkna antal
 • resonera om siffror och tal, likheter
 • använda rätt uttrycksformer för att räkna med rätt antal och likheter

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av mål

När vi jobbat med det här kapitlet har du lärt dig:

 • om talen 1, 2, 3, 4, 5 och 0
 • att skriva siffror och räkna antal
 • att dela upp talen 3, 4 och 5
 • att använda likhetstecknet =

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Arbetssätt

För att lära oss detta kommer vi att:

 • i mattelabbet använda stenar och andra saker för att se antal
 • träna på att skriva siffror
 • räkna antal
 • rita och måla rätt antal
 • skriva talrader
 • göra mönster
 • dela upp tal genom att rita och måla

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter:

 • hur du arbetat med dina uppgifter
 • hur du använder matematiska metoder
 • hur du använder matematiska begrepp
 • hur du deltagit i undervisningen 
 • hur du arbetat med diagnosen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: