Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2014

Skapad 2014-08-24 12:15 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Du ska få lära dig om de demokratiska processerna och om hur ett riksdagsval går till.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Du kommer bl.a. att få lära dig om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Du kommer att få lära dig om Sveriges statskick, riksdag och regering och deras uppdrag.

Innehåll

Syfte LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Det här ska du kunna

Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till.

Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag.

Du ska ha kunskap om Sveriges partier och vad de står för.

Du ska veta vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, hur individer och grupper kan påverka politiska beslut.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med demokratifrågor, statskick och valet 2014 under veckorna 34-38.

- Vi följer en serie på Ur.se. som heter "Dröm om demokrati" 

- Vi besöker, om möjligt, valstugor för att få information om valrörelsen och de olika partierna. 

- Vi gör grupparbete och bildar egna partier.

- Vi hämtar information från riksdagens och partiernas hemsidor.

- Vi gör värderingsövningar 

- Vi redovisar våra grupparbeten genom debatt.

 

Matriser

Sh
Valet 2014

På väg mot målet
2
3
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur ett riksdagsval går till.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur olika beslutsprocesser går till.
Söka information
Du kan söka information och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan söka information och använder då källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Resonera, ta ställning
Du kan föra enkla resonemang och har till viss del underbyggda argument.
Du kan föra utvecklade resonemang och har relativt väl underbyggda argument.
Samarbete
Du kan samarbeta med kamraterna i gruppen.
Du kan samarbeta med kamraterna i gruppen, framför egna åsikter och ideer. Du känner ansvar för arbetet och månar om resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: