Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i SO, åk 3, inför valet 2014.

Skapad 2014-08-24 12:25 i Hissjö skola Umeå
Planering i SO, åk 3, inför valet 2014.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vem bestämmer? Och varför? Och hur?

Innehåll

Förmågor att utveckla:

  • Reflektera över hur människor och samhällen formas, förändras och samverkar

  • Analysera hur vårt samhälle är uppbyggt med politiska partier, kommuner och stat

  • Förstå demokratibegrepp, grundläggande rättigheter och värderingar samt beslutsprocesser

  • Analysera kring begreppet demokrati och diktatur och då reflektera över hur andra människor/samhällen/länder har det

Ur Kunskapskrav SO åk 3 (Lgr11):

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Mål:

  • Förstå demokratibegreppet. Vem bestämmer i Sverige? Vem bestämmer i skolan? Vem bestämmer hemma? Hur ser det ut i andra länder?

  • Lära oss mer om grundläggande rättigheter.

  • Lära oss mer om hur ett val går till.

Hur ska vi jobba?

Vi kommer att diskutera demokratibegreppet med utgångspunkt utifrån en fiktiv dokusåpa från ur.se. Där vrids och vänds demokratibegreppet med en humoristisk underton som passar bra för vidare diskussioner och övningar.

Vi kommer att följa nyheter genom tidningar och TV-sändningar (Lilla aktuellt) och reflektera över vad som händer i vår omvärld (fokus valet 2014).

Vi kommer att söka information för att lära oss mer om t ex riksdag, riksdagsval via olika källor t ex läromedel men även från nätet men då givna källor t ex so-rummet.se och tillsammans träna på att granska informationen samt källan.

Eleverna kommer att vara med och påverka innehållet och lektionerna utifrån självbedömning (”trafikljusmetoden”) och exit questions (ibland skriva men ibland även med bild).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: