Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2014-08-24 12:38 i Järnåkraskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Ett temaarbete om demokratibegreppet samt om valet 2014
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vem bestämmer egentligen? Vad är demokrati? Vad händer den 14 september 2014?

Innehåll

Strävansmål

Kopplingar till läroplan

  •  Utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar
  •  Utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar
  •  Utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda demokratiska värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle
  •  Gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet
  •  Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan

Innehåll

I detta tema kommer vi att använda oss av UR:s serie om demokratibegreppet som heter ”Vem bestämmer?” Vi kommer att titta på programmen och följa upp dem med diskussioner och övningar. I mindre grupper kommer barnen också att få bilda ett parti som ska få jobba med att göra en valaffisch och vallöften.

Konkretisering av målen

Kopplingar till läroplan

  •  Känna till och kunna resonera kring grundtankar i ett demokratiskt system och praktisera demokrati i vardaglig handling
  •  Kunna samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan människor
  •  kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: