Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikt och poesi

Skapad 2014-08-24 13:21 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Ett arbetsområde kring att läsa dikter av olika författare och skriva egna dikter som sedan ska presenteras.
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild
En dikt kan, med bara några ord, ge dig en känsla eller väcka en tanke. Ibland när du läser en dikt kan du känna glädje, ibland sorg. Under några veckor ska du arbeta med att uttrycka dig på olika sätt i skrift och bild. Du ska få träna på att skriva dikter utifrån olika känslor men också på rim. Du ska också få välja på vilket sätt du vill presentera din dikt, muntligt, skriftligt eller i bildform.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • att väcka känslor med hjälp av det du skriver
 • att skriva på olika sätt, t ex på rim
 • att kunna ge och ta emot respons
 • att läsa upp din dikt med flyt och rytm
 • göra bilder och/eller lägga till musik, som visar vad du tänkt när du skrev din dikt
 • att lyssna aktivt när någon annan presenterar sin dikt
 • att kunna tolka och resonera kring budskap i olika dikter

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Hur ska du göra?

 • läs olika dikter högt för en kompis med flyt och rytm
 • läs olika dikter, själv och ihop med någon och diskutera budskapet
 • lyssna när någon läser olika dikter för dig
 • skriv själv och läs det du skrivit för dig själv och någon annan för att få respons
 • måla känslan du får när du läst det du skrivit eller sätt musik till som uttrycker känslan

Jag kommer att bedöma din förmåga:

 • att tolka och resonera kring budskap i dikter
 • att skriva en dikt som du uttrycker känslor i
 • att ge och ta emot respons 
 • att presentera din dikt. Det vill säga hur du läser och visar det du eventuellt målat
 • att lyssna när dina kamrater presenterar sina dikter

Matriser

Sv Bl
Dikt och poesi

LÄSA

E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Tolka och föra resonemang kring budskpap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl under-byggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

SKRIVA

E
C
A
Skriva text med begripligt innehåll och språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Kombinera text med bild och/eller musik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge och ta emot respons.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

BILD

E
C
A
Framställa bilder så att budskapet framgår
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: