👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan

Skapad 2014-08-24 14:24 i Grundsärskolan Stenungsund
Ett tema inom ämnesområdet Verklighetsuppfattning. Temat handlar om Kroppen, kroppsdelar och dess funktion samt pubertet och hur den inverkar på individen. Temat syftar till att öka elevers kunskaper om människokroppen.
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Motorik Verklighetsuppfattning
Vi arbetar med tema kroppen och puberteten. Vi ska också lära oss ord som vi kan använda för att prata om våra kroppar.

Innehåll

Syfte med Tema Kroppen och Kroppsdelarna

Du ska få lära dig mer om din kropp, både utanpå och inuti, och vad som händer i puberteten.

Det är bra för dig att lära dig vilka ord du kan använda när du pratar och samtalar om din kropp, till exempel om du har ont någonstans eller varför du har fått en finne.

Centralt innehåll i temat Kroppen och Kroppsdelarna

Du ska få lära dig mer om...

 • vad de olika kroppsdelarna sitter
 • vad de olika kroppsdelarna heter
 • vad finns inuti kroppen
 • vad kroppen behöver kroppsdelar och organ till
 • reproduktion
 • puberteten

Arbetsformer och Aktiviteter

När vi lär oss om kroppen ska vi:

 • läsa och titta i böcker
 • titta på filmer om kroppen
 • sjunga och göra rörelselekar
 • rita av oss själva
 • Identifiera kroppen framifrån, bakifrån och inuti
 • prata om hälsa och göra aktiviteter som kroppen mår bra av
 • flickor och pojkar likheter och skillnader
 • lära oss mer om vad de olika kroppsdelarna har för funktion
 • lära oss mer om vad som finns inuti kroppen
 • arbeta med "vem är jag"
 • jämföra vad som händer med kroppen i olika åldrar och särskilt då i  puberteten
 • prata om kärlek, sexualitet och reproduktion

Så här kan du visa dina grundläggande kunskaper om Kroppen och Kroppsdelarna

 När vi pratar om kroppen kan du:

 • peka på några av de kroppsdelar som vi nämner 
 • delta i samtal om kroppsdelar, organ och sinnen
 • visa att du känner igen det vi pratar om
 • samspela och samtala med andra
 • delta i kommunikation om sexualitet, reproduktion och pubertet

Så här kan du visa dina fördjupade kunskaper om Kroppen och Kroppsdelarna

När vi pratar om kroppen kan du: 

 • berätta vad några av dina kroppsdelar och organ heter
 • berätta var kroppsdelar sitter och vad de används till, vad man gör med dem
 • prata om och använda flera ord som har med kroppen, kroppsdelar och organ att göra 
 • berätta något om vad som händer med kroppen i puberteten
 • berätta något om sexualitet och reproduktion
 • samspela, samtala och föra fram egna åsikter tillsammans med andra om t.ex. hälsa 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  7-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  7-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  7-9
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, kärlek och olika slags relationer samt preventivmetoder.
  VEU  7-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9