Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela instrument- 2014

Skapad 2014-08-24 15:08 i Tullbroskolan Falkenberg
Vi går igenom de olika instrumenten, trummor, gitarr, bas och piano/synt. Vi jobbar med puls och rytm.
Grundskola 6 Musik
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

 • • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Undervisning och arbetsformer

Öva på att:

 • följa instruktioner hur man tar några ackord på gitarr och piano
 • byta ackord vid rätt tillfälle
 • spela enkla melodier
 • träna puls och rytm genom rytmövningar (handklapp och trumspel)
 • spela ett enkelt baskomp

Bedömning

Matriser

Mu
Spela instrument

Spela instrument

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
PULS / RYTM
Du tränar på att hålla en puls.
Du kan i viss mån hålla en puls.
Du kan hålla en stadig puls med en enkel rytmisering.
Du kan rytmisera på ett kreativt sätt i förhållande till pulsen.
ACKORDSPEL
Du kan ta ackord med hjälp av bilder.
Du kan byta mellan ackorden, men med viss fördröjning.
Du kan byta ackord med flyt.
Du kan byta ackord med flyt och rytmiserar kreativt.
MELODISPEL
Du kan med hjälp av noter eller tabulatur ta ut toner till en melodi.
Du kan spela en enkel melodi i viss mån med flyt.
Du kan spela en melodi med flyt.
Du kan spela en melodi flerstämmigt med flyt.
BASSPEL
Du kan med hjälp av noter eller tabulatur ta ut toner till en basstämma.
Du kan spela en enkel basstämma i viss mån med flyt.
Du kan spela en stadig basstämma och hålla en puls.
Du kan spela en stadig basstämma och kan på ett kreativt sätt spela ett avancerat baskomp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: