Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2014

Skapad 2014-08-24 16:18 i Trönningeskolan Halmstad
Varför röstar vi? Vad är politik? Vad gör en politiker?
Grundskola 3 Samhällskunskap Svenska Matematik
Under tre veckor kommer vi att arbeta med valet 2014.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sh  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Sh  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • Sh  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Sh   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • Sh   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • Sh   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Arbetssätt

Vi kommer att:

se på film

söka information på internet och ur andra källor och återge detta i enkel form muntligt eller skriftligt

arbeta i grupper

göra intervjuer i hemmen

göra sammanställningar om partier och dess politiker

tillverka en valaffisch och presenterar den för klassen

tillverka ett enkelt diagram

Bedömning

Du känner till

vikten av att rösta i Sverige (demokrati)

hur val organiseras (vad som avgör vem som leder ett land) 

något sätt att samla information ur olika källor

hur man kan läsa av och göra en tabell

Du är delaktig i samtal och diskussioner.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: