Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2014 år 8-9

Skapad 2014-08-24 17:39 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Vi går igenom hur valet går till, de politiska partierna samt arbetet i regering och riksdag. Vi diskuterar olika begrepp och ämnen.
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
...

Innehåll

Syftet

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Bedömning

Se matris nedan.

Arbetssätt

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Gemensamma diskussioner där vi tränar på att resonera och dra slutsatser.

Matriser

Sh
Valet 2014

F
E
C
A
Kunskaper och begrepp
Du har ännu inte visat på grundläggande kunskaper och förmågan att förklara begrepp som rör området på ett enkelt sätt.
Du visar på grundläggande kunskaper och förmåga att förklara begrepp som rör området på ett enkelt sätt.
Du visar på goda kunskaper och förmåga att förklara begrepp som rör området på ett relativt väl utvecklat sätt.
Du visar på mycket goda kunskaper och förmåga att förklara begrepp som rör området på ett väl utvecklat sätt.
Resonemang
Du har ännu inte visat att du kan resonera på ett grundläggande sätt. Du behöver träna mer på att beskriva orsaker och följder, visa på samband mellan olika händelser/företeelser, jämföra genom att visa på likheter och skillnader, för- och nackdelar osv. Du behöver också träna på att se på händelser/företeelser ur olika perspektiv.
Du kan resonera på ett grundläggande sätt genom att peka på enstaka orsaker och följder, visa på enklare samband mellan händelser/företeelser, jämföra på ett grundläggande sätt genom att visa på för- och nackdelar, likheter och skillnader samt se på händelser/företeelser utifrån enstaka olika perspektiv.
Du kan resonera på ett relativt väl utvecklat sätt genom att peka på flera orsaker och följder, visa på relativt väl utvecklade samband mellan händelser/företeelser, jämföra på ett relativt väl utvecklat sätt genom att visa på för- och nackdelar, likheter och skillnader samt se på händelser/företeelser utifrån flera olika perspektiv.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt genom att peka på flera orsaker och följder, visa på väl- utvecklade samband mellan händelser/företeelser, jämföra på ett välutvecklat sätt genom att visa på för- och nackdelar, likheter och skillnader samt se på händelser/företeelser utifrån väl utvalda och varierande perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: