Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verktygslådan i svenska år 9 ht 2014

Skapad 2014-08-24 20:02 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vilka verktyg i svenska behöver du för att känna dig säker när du läser och skriver olika sorters texter? Detta skall vi öva extra mycket på under detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Beskrivning av arbetsområdet:

V 35 - 37 övar vi läsförståelse, lässtrategier, skrivregler och analys av texter och avslutar med ett test (läsförståelse och skrivuppgift, en novell) v 37. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

hur väl du kan sammanfatta och förstå olika sorters texter, t ex innehåll, budskap, syfte, mottagare, avsändare och sammanhang.

hur väl du kan skriva en novell anpassad till genren med varierat språk som följer språkliga normer (t ex skiljetecken, stor och liten bokstav, styckeindelning, talstreck) och med en struktur som gör de enkelt för läsaren att följa med.

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi använder både lektioner och egarpass för arbetet. Utförligare instruktioner finns på 7-9ans site under ämnet svenska.

Ni spelar in en läsning och analys av novell i grupp, senast v. 37.

Testet är prel på fre v 37. 

Matriser

Sv SvA
Verktygslådan i svenska

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Skriva en novell
Du kan skriva olika slags texter (novell) med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter (novell) med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter (novell) med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Textsamtal
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen (novell) genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen (novell) genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen (novell) genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Läsa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: