Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 17 En 8 Prime Time 2 - kapitel 1 & 3 ( Film and music)

Skapad 2014-08-24 20:41 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Texter och ord och fraser- Chapter 1 film, fraserr, adverb+ övriga glosor från kapitlet Chapter 3- musik, fraser, genitiv+ övriga glosor som finns i texterna.
Grundskola 8 Engelska
Texter och ord och fraser som har med film, musik att göra+ övriga ord ur kapitlet

Grammatik- Adverb, genitiv

Innehåll

JÄ HT 2017 En 8 Prime Time 2 - kapitel 1 & 3

1. Mål för elev

 • Du ska kunna skriva tydliga texter och delta i diskussioner där vi fokuserar på tema "Film och musik" och där du jobbar för att utöka och variera ditt ordförråd. 
 • Du ska kunna bearbeta och göra förbättringar av dina texter och muntliga framställningar.
 • Att förstå engelska instruktioner, texter och ljudfiler som vi använder oss av.

2. Genomförande 

Kapitel 1 & 3 i Prime Time 2- texter, grammatik och ordkunskap. Du ska lära dig de fraser, grammatik och glosor som ingår i texterna och som finns i övningsboken. Ord från bildordlistan i textboken s. 98-99, "Words and phrases" i övningsboken är viktiga ( s.6,14,26, 31)
Grammatik adverb ( s. 9,15 i övningsboken.) Sid 133-134 i textboken
Genitiv  ( s.40, 44-45 i övningsboken.) Sid 102-104 i textboken, paragraf 1.7-1.9

 • Läxförhör, arbete under lektionerna samt ett avslutande muntligt och skriftligt prov. 
 • Hörförståelse där du får återge skriftligt ett innehåll i en uppläst text som handlar om musik eller film. 
 • Läsförståelse som handlar om film och TV.
 • Muntligt framförande i grupp där du berättar om en favoritfilm eller en favoritsång. Du förklarar och motiverar också varför du valt den filmen/låten. 
 • Ett avslutande skriftligt prov där du motiverar och förklarar utifrån givna frågor som film och TV-tittande.

3. Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att: Du visar att du kan variera ditt språk muntligt och skriftligt när du uttrycker dig i de muntliga och skriftliga proven och visar att du har tagit till dig de ord och uttryck som du har lärt dig från kapitel 1 och 3, samt de youtube-filmer som vi tittat på. Du visar att du förstår talad och skriven engelska genom de hör-och läsförståelse som vi gör under lektionerna.

4. Innehåll

 • Kapitel 1 & 3 i Prime Time 2- texter, grammatik och ordkunskap
 • Innehåll: Du ska lära dig de fraser, grammatik och glosor som ingår i texterna och som finns i övningsboken.

OBS! "Words and phrases" i övningsboken är viktiga ( s.6,14,26, 31)
Grammatik adverb ( s. 9,15 i övningsboken.) Sid 133-134 i textboken
Genitiv  ( s.40, 44-45 i övningsboken.) Sid 102-104 i textboken, paragraf 1.7-1.9

4. Kursplanemål

 • Att förtydliga och variera din kommunikation.
 • Att bearbeta, och göra förbättringar av egna framställningar.
 • Att utveckla ditt skrivande, muntliga förmåga och utveckla din hör-och läsförståelse för talad och skriven engelska.

Matriser

En
LPP skriva, tala höra, läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förbättra och bearbeta:
Att förtydliga och variera din kommunikation Att bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Höra:
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i hörövningar du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån hörövningar du lyssnar på.
Förstår både helhet och detaljer i hörövningar du lyssnar på. Uppfattar hörövningens budskap.
Skriva
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. En engelsktalande person förstår texten efter en eller några genomläsningar. Textens meningar hänger ihop med varandra. Använder ett engelskt ord och fras- och ordförråd så att en engelsktalande person förstår.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer i texten vid en första genomläsning. Texten är indelad i stycken utifrån sammanhang. Använder ett varierat ord- och frasförråd använder t.ex. adjektiv och adverb. Innehållet drivs framåt med ny information utan upprepningar.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang. Texten har en god struktur både inom och mellan stycken. Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet.
Tala
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Du uttrycker dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig varierat, tydligt och, sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: