Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag i världen

Skapad 2014-08-24 21:07 i Stamgärde skola Åre
Under några veckor kommer vi att arbeta med kamratskap, normer och regler, demokrati, mänskliga rättigheter och världskartan.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med hur man är en bra kompis, alla människors lika värde och barnkonventionen. Vi kommer läsa fakta, se på filmer, arbeta med drama och värderingsövningar.

Vi lär oss mer om demokrati, hur Sverige styrs och om valet som sker i höst.

Vi kommer ha strukturerade klassråd med ordförande och sekreterare.

Vi kommer studera kartan och jordgloben för att lära oss världsdelarna, väderstreck och annan kartkunskap.

Vi kommer kommunicera med vår klasskamrat som befinner sig på Jorden-runt-resa via mail, blogg och förhoppningsvis Skype.

 

Bedömning/bedömningsmatris

Jag kommer bedöma att eleverna är aktiva i samtal om normer och regler.

De kommer få berätta om någon av de mänskliga rättigheterna och dess betydelse. 

De ska känna till ett mötes struktur och vara aktiva och prova olika roller på vårt klassråd.

De kommer få ett litet skriftligt prov för att visa sina kunskaper om karta och väderstreck.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: