Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och reklam

Skapad 2014-08-25 10:58 i Mörsils skola F-9 Åre
Vi arbetar med massmedia och reklam
Grundskola 9
Vi ska arbeta med vilken massmedia vi har runt omkring oss och hur den påverkar oss. Vi ska diskutera varför fria massmedier är viktiga för demokratin. Vi arbetar med reklam och hur den påverkar oss.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Konkretiserade mål

När vi arbetat med detta område ska du kunna:
 • förklara begreppen på det arbetspapper som du fått "Vad betyder begreppen"
 • vilka olika slags tidningar det finns och vad som skiljer dessa åt.
 • förklara vad ledarsidan är.
 • förklara på vilket sätt tidningar får sina inkomster.
 • vad etermedia är.
 • förklara vad Public service är, vilka kanaler och varför dessa är viktiga.
 • förklara vad reklamkanaler är - vilka och hur de fungerar.
 • diskutera fördela och nackdelar med Internet.
 • förklara varför källkritik är viktigt.
 • vilka massmedias uppgifter är.
 • förklara varför opartisk information är viktigt.
Att ständigt fundera på - Varför är fria massmedier viktiga för demokratin.

Reklam avsnittet kommer vi att diskutera i klass och göra någon arbetsuppgift i grupp som ska redovisas.

Matriser

Generell bedömningsmatris för SO-ämnena historia, religion, samhällskunskap och geografi år 7-9

E
C
A
Fakta och begreppskunskap
Du har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet. Du kan sätta in ord och begrepp i sitt rätta sammanhang.
Du har goda kunskaper inom arbetsområdet. Du kan förklara och redogöra på ett samanhängande sätt.
Du har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet. Du användr dig även av tidigare kunskaper och håller dig väl nformerad om aktuella händelser när du redogör arbetsområdet.
Jämförelser
.
Du kan göra enklare jämförelser.
Du kan jämföra och se samband.
Du kan utifrån väl underbyggda faktakunskaper jämföra och se samband.
Resonemang och reflektion
Du kan göra kortfattade redogörelser och uttrycka egna tankar samt göra enklare motiveringar kring dessa.
Du kan föra ett sammanhängade resonemang och drar slutsater utfrån några olika synsätt. Du motiverar dina åsikter, idéer och tankar.
Du förstår helheten och kan argumentera och reflektera utifrån olika synsätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du kan ställa egna frågor och söka svaren på dessa.
Källkritisk förmåga
Du visar viss förmåga till källkritik och skiljer på fakta och värderingar. Du kan söka källmaterial och använder mer än en källa, tex två texter. Du bearbetar ditt källmaterial med egna ord till egen kunskap
Du visar god källkritik i valet av källmaterial. Du använder olika källor, tex facklitteratur, tidskrifter och medier. Du granska, värderar och sammanställer materialet till egen kunskap.
Du granskar källor kritiskt. Du prövar deras trovärdighet där du är väl medveten om avsändarens syfte och bakgrund.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: