Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fri skrivning och bearbetning år 7

Skapad 2014-08-25 15:56 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Vi arbetar med berättande text och hur man bearbetar och förbättrar densamma, med hjälp av kamratrespons.
Grundskola 7 Svenska
Nu är det äntligen dags att få använda all sin fantasi i skrivandet av en egen fri berättelse. Du kommer under några veckor att få skriva text och bearbeta och förbättra din text. Du kommer också att få läsa och öva på att ge respons på en klasskamrats text.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Under ca fyra- fem veckor kommmer vi att ägna svensklektionerna åt skrivande. Vi ska flödesskriva, d v s kortskriva för att väcka fantasin och skrivarglädjen och därefter välja ut en av dessa texter att bygga vidare på och bearbeta och förbättra innehåll och språk. 

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

(Varför gör vi detta?) (Här "kopplar" du till de långsiktiga syftesmålen.)

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Måldialog

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Flödesskriva för att sätta igång fantasin
 • Skriva en valfri egen berättelse
 • Läsa och prata om hur man bygger och förbättrar en berättelse (Svenska Direkt 7)
 • Ge och ta emot kamratrespons

Bedömning

Det som kommer att bedömas i detta arbetsområde är kvalitén på din text vad det gäller struktur, ordval, gestaltning och grammatik. Du kommer även att få en bedömning på hur väl du lyckats förbättra ditt första utkast med hjälp av respons. Både utkastet och din förbättrade version ska med andra ord lämnas in samtidigt.

Matriser

Sv
Bedömningsmatris fri berättelse år 7

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: