Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjunga och spela instrument

Skapad 2014-08-25 16:08 i Gillboskolan Sollentuna
Vi tränar sångrösten och tränar att spela instrument (trummor, bas, gitarr och piano) som sedan ska leda till att vi spelar tillsammans.
Grundskola 6 Musik
Under arbetsområdet arbetar vi med ackordspel på gitarr och piano, med att spela basstämmor och slagverksstämmor. Du kommer att få arbeta dels individuellt, dels i grupp. I undervisningen ingår också sång. Vi kommer att jobba med låten "In the jungle".

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

L Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

Se matris! Matrisen heter " Musik åk 6".

L Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet

Vi utvärderar muntligt och skriftligt på lektionerna. 

L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklara ord och begrepp
 • Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • träna puls, takt, tempo, rytm
 • träna ackordspel på gitarr och piano
 • träna att spela en enkel basstämma
 • träna att spela slagverksstämmor
 • sjunga
 • spela tillsammans
 • öva på olika musiksymboler som ackordbeteckningar och enklare notattion
 • öva på att följa ett ackordschema/kompskiss

L+E Utvärdering av arbetsområdet

Kunskaperna utvärderas :

 • kontinuerligt under lektionerna genom samtal 
 • under lektionernas praktiska arbete främst genom muntlig återkoppling som är framåtsiktanade (formativ)
 • genom redovisning av spel och sång, enskilt och i grupp
 • i kunskapsmatrisen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: