Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2014-08-25 16:23 i Torpskolan Lerum
Den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting. I det här arbetsområdet får du lära dig mer om demokrati, de politiska partierna i Sverige och hur valet går till.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska

Den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting. I det här arbetsområdet får du lära dig mer om demokrati, de politiska partierna i Sverige och hur valet går till. I ett samarbete mellan Sh och Sv kommer du även att få visa dina kunskaper i hur man debatterar och kan framföra sina åsikter på ett sätt som får andra att lyssna. Din bedömning i svenska kommer, som vanligt, att återfinnas i stormatrisen. Däremot fungerar det ju utmärkt att titta i matrisen för att se progressionen mellan de olika betygsstegen.

Innehåll

Arbetsgång

Tidperiod: vecka -------------

På lektionerna i samhällskunskap och svenska får du lära dig mer om de politiska partiernas ideologier, ord och begrepp inom politiken samt hur ett riksdagsval går till. Du kommer sedan att få fördjupa dig inom ett av åtta politiska partier och framför allt vad de har för åsikter när det gäller skola, miljö, arbetslöshet och invandring/flyktingfrågor. 

Upppgiften är sedan att tillsammans med 7 klasskamrater, som har fördjupat sig i de övriga partierna, ha en diskussion kring ämnesområdena skola, miljö, ungdomsarbetslöshet och invandring/flyktingpolitik. Varje deltagare ska inleda en del/ett ämnesområde. Diskussionen ska spelas in på iPaden.

Du kommer att bli bedömd utifrån dina ämneskunskaper samt din förmåga att resonera och argumentera.

Kopplingar till Lgr -11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Sh SvA
Matris svenska åk 7-9

F
E
C
A
TALA
Samtala
Kan med stöd diskutera och framföra egna åsikter.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv Sh SvA
Matris Samhällskunskap år 7-9

F
E
D
C
B
A
Aspekt 1
Vem eller vilka bestämmer och styr i samhället? Hur fungerar det?
Eleven når bara delvis målen för E
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattand.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Ny aspekt
Källkritik
Eleven når bara delvis målen för E
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Ord- och begrepps-förståelse
Eleven når bara delvis målen för E
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: