Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Musik åk.1, Holmesskolan 2014/2015

Skapad 2014-08-25 16:36 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 1 – 3 Musik
När vi har musik, får jag möjlighet att utveckla min förmåga att musicera på olika sätt. Vi sjunger, spelar, dansar, gör rörelser, improviserar, gestaltar, skapar, lyssnar, samtalar och reflekterar.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Undervisning

Vi sjunger unison sång och växelsång.
Vi använder rösten på olika sätt.
Vi spelar tillsammans på rytminstrument.
Vi tränar rytmik genom olika övningar.
Vi rör oss till musik. 
Vi anpassar sång, spel, rörelser och dans till takt och rytm.
Vi skapar, improviserar och gestaltar tillsammans.
Vi bekantar oss med olika begrepp, musiksymboler och tecken.
Vi lär oss om olika instrument, hur de låter och ser ut och till vilken instrumentfamilj de tillhör.
Vi lyssnar på musik från olika musikstilar och tidsepoker.
Vi samtalar kring musikupplevelser och musikens funktion i olika tider och sammanhang.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt då din lärare ser hur väl och på vilket sätt du deltar och genomför övningarna i de olika momenten när vi har musik.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: