Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp matematik tal årskurs 7

Skapad 2014-08-25 20:24 i x Fittjaskolan botkyrka norra Botkyrka
Under arbetsområdet kommer du i kontakt med följande: -Positionssystemet (heltal- talsorter med ental, tiotal, hundratal) - Positionssystemet (decimaltal-talsorter med tiondelar, hundradelar och tusendelar) - Delbarhetsregler - Enheter och enhetsomvandlingar för längd- vikt- och volymenheter. - Avrundning för hela tal och decimaltal - Metoder för multiplikation och division med 10, 100 och 1000 * -De fyra räknesätten med decimaltal -Du ska också möjlighet att träna dig i problemlösning och få fördjupa sig kring primtal.
Grundskola 1 – 9
I din vardag möts du ständigt av olika typer av tal, som du behöver förstå, tolka och kunna använda. Din kunskap om tal använder du dig ständigt av så fort du till exempel handlar något, väger eller mäter något. Eller om du pratar om sträckor.

En annan viktig anledning till att du behöver vara säker på vad olika typer av tal betyder är att du fullt ut ska förstå den information som presenteras i olika medier som TV, tidningar och internet. Att utveckla din säkerhet kring tal är något som du ska möjlighet till nu!Presentera arbetsområdet och vad det ska handla om. Skriv också under vilka veckor ni ska arbeta med detta. Under v 34-41 kommer vi jobba med tal.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är att du ska känna att du kan behärska och lösa olika uppgifter om tal .Du ska kunna använda dom olika metoder för att lösa dom uppgifter som är kopplat till arbetsområde och vardagslivet.. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

2. Förmågor att utveckla:

Vilka förmågor enligt Lgr11 ska eleverna utveckla?

Välj gärna 1-2 åt gången. Då blir det lättare för eleverna att ha koll på vad de ska göra och lättare för dig att följa upp och bedöma.

3. Centralt innehåll att studera

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Matriser

Delmåls- och aktivtetsmatris

Förmåga 1
Delmål som visar progressionen i förmågan (kopplat till centralt innehåll) inom ramen för arbetsområdet. Aktiviteter som visar vad vi ska göra för att utveckla förmågorna och vilket material ska stödja detta?
Förmåga 2
Delmål 1 med aktiviteter
Du ska känna till och kan återberätta på hur uppgiften ser ut. Och du kan föreslå ett räknesätt, det vill säga ha en hypotes om hur du tror att du ska göra för att räkna ut talet. Du kan beräkna med stöd och hjälp medel (miniräknare) e.x. 12 + 3 =
Du ska känna till och kan återberätta på hur uppgiften ser ut. Och du kan föreslå ett räknesätt, det vill säga ha en hypotes om hur du tror att du ska göra för att räkna ut talet. Du kan beräkna med stöd och hjälp medel (miniräknare) e.x. 12 + 3 =
Delmål 2 med aktivteter
Du ska föreslå hur vårt talsystem är uppbyggt räknesätt
Du kan använda och visa till en kompis/ klassen, de matematiska orden som hör ihop med dem fyra räknesätten och göra enkla beräkningar. e.x. 5 ⋄ 23,24 =
Delmål 3 med aktivteter
Du förstår väl och kan använda väl dom centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer. Du kan motivera och repetera dina kunskaper i form att vara motor till någon eller några. e.x. Skriv ≈ i meter 2 cm = ___ m
Du kan visa, motivera,lära ut klassen, Hur man använder olika metoder och vad som efterfrågas i en uppgift, du föreslår olika lämpliga sätt att lösa problemet, och genomföra beräkningen. Du behärska olika metoder för att lösa en uppgift. e.x. 3 ( -23 + 8 ) + 15/4 =
Delmål 4 med aktiviteter
Du ska kunna ordna tal i storleksordning. Du ska kunna multiplicera och dividera med 10, 100, 1000
Delmål 5 med aktiviteter
Du ska kunna avrunda tal. Använda de matematiska orden som hör i hop med de fyra räknesätten.

Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt vardera valda strateriger och metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kunskapskrav
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: