Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 7 kap 7 Diagram och lägesmått

Skapad 2014-08-26 08:04 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med Diagram, babeller och lägesmått med boken Formula 7 som bas. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik
Statistik är ett sätt att presentera resultatet av en undersökning tex hur Sveriges medborgare har röstat i riksdagsvalet, vad eleverna i en klass har för favoritsport. Undersökningen presenteras med tabeller och/eller diagram.

Ni kommer under detta arbetsområde titta närmare på olika typer av diagram, hur man gör en tabell samt hur man tolkar information i ett diagram.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Konkretiserade mål

Efter arbetet med detta område så ska du kunna:

 • avläsa och tolka tabeller
 • redovisa undersökningar i tabellform med hjälp av ett diagram.
 • avläsa och tolka stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och enkla cirkeldiagram.
 • bestämma medelvärde, median, typvärde samt veta hur de används
 • använda kalkylprogram för att redovisa undersökningar
 • genomföra statistisk undersökning

Undervisningen

Lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass, gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok. Praktisk undersökning och muntlig redovisning. Arbetet avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång
 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften

Matriser

Ma
Ma 7 Tabeller och diagram

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp inom området
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.
Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang.
Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang.
Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder dem på ett väl fungerande sätt.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sannolikhet och statistik
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik med tillfredställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik med mycket gott resultat.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Matematiskt språk
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: