Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Makt och demokrati / Riksdagsval

Skapad 2014-08-26 11:28 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Arbetsområdet handlar om makt och demokrati, hur Sverige styrs, politiska ideologier, regering och riksdag och om hur valet går till.
Grundskola 7 – 8 Samhällskunskap
Arbetsområdet handlar om makt och demokrati, hur Sverige styrs, politiska ideologier, regering och riksdag och om hur valet går till.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Bedömning - vad och hur

Bedömning

Vad

Dina kunskaper om demokrati/diktatur, ideologier, partier, EU, regering och riksdag kommer under arbetets gång bedömas.

Hur

Muntliga genomgångar under lektionerna och vid ett skriftligt prov.

Undervisning och arbetsformer

Arbetsgång

 1. Klassgenomgång av centrala delar - demokrati/diktatur, ideologier, regering och riksdag
 2. Film - som förtydligar centrala delar
 3. Centrala begrepp - enskilt arbetet med begrepp, beskriva och förklara för arbetsområdet viktiga begrepp
 4. Hemsidor etc - läsa och diskutera hur EU/olika instanser fungerar
 5. Skolval 12/9
 6. Prov - skriftligt prov som avslutning på arbetsområdet

Matriser

Sh
Makt och demokrati / Riksdagsval 14

E
C
A
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Demokrati
Demokrati Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Undersöka samhällsfrågor
Undersöka samhällsfrågor Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: