👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hiphop och rap

Skapad 2014-08-26 12:26 i Tegelbruksskolan Falun
Ett arbetsområde för klass 5 om hiphop och rap.
Grundskola 5 Musik
Rappa som Dogge, Mc Hammer och alla de andra! Varifrån kommer hiphop och rap? Hur gör man sin egen rap? Rappa loss på musiken, känn beatet!

Innehåll

Syfte

 

Du ska utveckla förmågan att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Konkretisering av mål

När arbetsområdet är slut ska du :

 • känna till några fakta om hiphopens och rappens ursprung, samt dess påverkan på människor.
 • ha lyssnat på och pratat om några olika typer av rap-låtar.
 • ha lärt dig rappa några texter och utvecklat förmågan att använda din röst på olika sätt.
 • ha provat på rap-battle och annan rap-improvisation.
 • kunna skapa en raptext i grupp och framföra den inför klassen.
 • ha övat på att prata om ditt eget och andras musicerande.

Arbetssätt

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi:

 • lyssna på och prata om olika typer av hiphop och rap samt om hiphopens och rappens ursprung.
 • rappa till rytmer och musikbakgrunder, både i helklass och i smågrupper
 • improvisera med rösten, bl a göra en rap-battle.
 • träna på att känna pulsen i olika låtar och prata om begrepp som puls, tempo, rytm och takt som kan vara bra att känna till när man jobbar med rap. 
 • i små grupper skriva egna raptexter och framföra dem inför klassen.
 • träna på att lyssna till och ge förslag på hur gruppen kan utveckla det gemensamma musicerandet.
 • spela in klassens egna rappar i datorn.

Bedömning

Vi använder matrisen för bedömning nedan. Den är baserad på kunskapskraven i musik för åk 6.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsunderlag Musik "Rap & Hiphop"

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Rappa
Du är på väg att nå nivå 1.
Du rappar i grupp och följer då rytmen ibland.
Du rappar i grupp och följer då rytmen ganska säkert.
Du rappar i grupp och följer då rytmen säkert.
Skapa raptext
Du är på väg att nå nivå 1.
Du använder egna idéer för att hjälpa till att skapa en raptext i grupp.
Du använder egna idéer för att skapa en raptext i grupp med fungerande text och rytm.
Du använder egna idéer för att skapa en raptext i grupp med väl fungerande text och rytm.
Utvärdering
Du är på väg att nå nivå 1.
Du kan berätta något om hur ditt eget och andras arbete med hiphop och rap har fungerat.
Du kan berätta flera saker om hur ditt eget och andras arbete med hiphop och rap har fungerat.
Du kan berätta flera saker om hur ditt eget och andras arbete med hiphop och rap har fungerat och även komma med förslag på förbättringar.
Ny aspekt