Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska, år 7, salut, v.35-38

Skapad 2014-08-26 13:11 i x Fittjaskolan botkyrka norra Botkyrka
Grundskola 7
Du kommer repetera och fördjupa kunskaper från år 6. Du hälsar på de andra, presenterar dig och räknar från 0-20.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är att du repeterar och fördjupar saker vi gått igenom i år 6. Vi pratar, lyssnar, skriver och talar. Jag vill att du känner att du kan och att du samtidigt lär nytt.

 

 

2. Förmågor att utveckla:

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

3. Centralt innehåll att studera

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser

Delmåls- och aktivtetsmatris

Förmåga 1
Delmål som visar progressionen i förmågan (kopplat till centralt innehåll) inom ramen för arbetsområdet. Aktiviteter som visar vad vi ska göra för att utveckla förmågorna och vilket material ska stödja detta?
Förmåga 2
Delmål som visar progressionen i förmågan (kopplat till centralt innehåll) inom ramen för arbetsområdet. Aktiviteter som visar vad vi ska göra för att utveckla förmågorna och vilket material ska stödja detta?
Delmål 1 med aktiviteter
I texter och enklare samtal och känner du igen ord och uttryck vi arbetar med. Du deltar i genomgång på tavlan när din lärare presenterar de nya orden och uttrycken. Du antecknar de nya orden och uttrycken. Du lyssnar på och tittar på olika dialoger där olika personer hälsar och presenterar sig. Du använder dig av läroboken Chez nous 2.
Du kan med stöd hälsa och presentera dig i samtal med en kompis och din lärare. Du lyssnar och deltar när vi gemensamt går igenom och övar på att hälsa och presentera oss. Med stöd av dina anteckningar övar du tillsammans med en kompis på att muntligt hälsa och presentera dig. När du känner dig redo lyssnar din lärare på dig. Du använder dig av anteckningar du har gjort i skrivboken.
Delmål 2 med aktivteter
I texter och enklare samtal förstår du ord och uttryck vi arbetar med. Du läser dialogerna vi gått igenom tillsammans med en kompis. Du deltar när vi gemensamt går igenom vad dialogerna betyder.
Du kan med visst stöd hälsa och presentera dig. Du övar tillsammans med en kompis på att muntligt hälsa och presentera dig. Du läser dialogerna i läroboken både högt i klassen och men en klasskompis.
Delmål 3 med aktivteter
I texter och enklare samtal förstår du ord och uttryck vi arbetar med och har strategier för att ta reda på vad det du inte förstår betyder. Du översätter dialogerna till svenska tillsammans med en kompis. Du använder gloslistan längst bak i läroboken.
Du kan använda de ord och uttryck vi har gått igenom och hälsa och presentera dig. Du övar med en kompis på att hälsa och presentera dig så pass många gånger att du kan det utantill. Du läser dialogerna i läroboken. När du känner dig redo lyssnar din lärare på dig.
Delmål 4 med aktiviteter
Du kan hälsa och presentera dig med fint franskt uttal. Du kan utveckla dina samtal och lägga till några ytterligare ord och uttryck som vi tittat på. Du övar med en kompis på att hälsa och presentera dig så pass många gånger att du kan det utantill. Du plockar in ytterligare ord och uttryck från läroboken i dina samtal. När du känner dig redo lyssnar din lärare på dig.
Delmål 5 med aktiviteter

Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: