Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter årskurs 4

Skapad 2014-08-26 13:27 i Ingaredsskolan Alingsås
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Vi utgår från boken Zick-zack och kommer nu arbeta med återberättande texter. Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • kunna skriva inledningar och organisera innehållet i en text
 • kunna använda rätt tempus, variera och bygga ut meningar.
 • bedöma din egen text. 
 • kunna berätta om de språkliga drag en återberättande text har.
 • skriva och organisera en återberättande text.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi kommer att träna mycket med hjälp av tankekarta och mindmap.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Bedömning

Jag kommer bedöma din text och hur väl du

- i din inledning svarar på frågorna vem, vad, var, när och varför?

- följer strukturen för en återberättande text, med inledning, ett antal händelser och avslutning.

- har delat in texten i stycken som följer en kronologisk ordning. 

- skriver texten i preteritum

- använder skiljetecken på rätt sätt. 

- skriver meningar i rätt ordning

Uppgifter

 • Återberättande text

 • Återberättande text

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Baskunskaper, texten

Innehåll
Innehållet i min inledning svarar på frågorna vem, vad, var, när och varför?
Struktur
Jag följer strukturen för en återberättande text, med inledning, ett antal händelser och avslutning.
Jag har delat in texten i stycken som följer en kronologisk ordning.
Tempus
(tidsform av verben)
Jag använder preteritum i hela texten.
Ordval
Jag använder ord som jag vet vad de betyder och jag använder dem på rätt sätt, i rätt form.
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
Jag skriver alla meningar med rätt ordföljd.
I stort sett alla ord i min text är rättstavade.
Handstil
Min handstil är lätt att läsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: