Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema trafik

Skapad 2014-08-26 14:54 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Tema vilket utgår från projektet; Ta mig till skolan..
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I detta tema får du lära dig lite om vilka regler som finns i trafiken i vår närmiljö. Du kommer också att få bekanta dig med några trafikmärken samt beskriva din skolväg. Vi funderar/diskuterar tillsammans hur eventuella risker kan undvikas. Finns det risker för miljön? Kan vi påverka dessa?

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Geografi värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Så här ska vi arbeta:

 • Besök av pedagog från Mijöverkstaden
 • Besöka Barntrafikskolan
 • Titta på vilka trafikmärken och regler som finns i närmiljön
 • Rita och lära oss några vanliga trafikmärken
 • Samtala/diskutera hur trafiken påverkar miljön
 • Göra en beskrivning av skolvägen

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Detta ska bedömas:

 • Att du kan berätta om några ställen du ska vara extra försiktig i trafiken och förklara varför.
 • Att du kan berätta om hur det påverkar dig och miljön ifall du går, cyklar, åker buss eller bil.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: