Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2014

Skapad 2014-08-26 15:32 i 0 Löttingelundsskolan Täby
Valet 2014. Politiska partier, regering och riksdag. Hur demokratiska beslut fattas.
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap Svenska
Inför valet den 14 september ska vi lära oss mer om vilka politiska partier vi har Sverige och ta reda på vad de tycker i några olika frågor. Vi ska lära oss om regeringen och riksdagens arbete. Vi ska även ta reda på hur ett val går till.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • känna till hur en demokrati fungerar.
 • känna till hur valet går till i Sverige.
 • känna till vilka de störst politiska partierna är. 
 • kunna berätta om regeringens och riksdagens uppdrag.
 • förstå och använda begreppen demokrati och politik. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.
 • läsa och skriva faktatexter.
 • titta på filmer om de politiska partierna, regeringen och riksdagen.

 

Bedömning

Du visar att du når våra mål genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • du kan berätta  något om regeringen och riksdagen.
 • du kan berätta något om Sveriges politiska partier.
 • du kan förklara några viktiga ord och begrepp

Matriser

Sv Sh
Samhällskunskap åk 4 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Du har grundläggande kunskaper och använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper och använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Du har grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra enkla resonemang.
Du har goda kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra utvecklade resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang.
ANALYS
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband.
RESONEMANG
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
KÄLLKRITIK
* söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Sv Sh
Svenska åk 4 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och **till viss del** för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och **för** samtalet framåt
Du samtalar om bekanta ämnen där du **för** samtalet framåt genom att ställa frågor och **motivera** dina åsikter.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser olika texter med **flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och mycket gott flyt**.
KÄLLKRITIK
* söka information från olika källor och värdera dessa
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **enkla** resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **utvecklade** resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **välutvecklade** resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: