Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: "Valet"

Skapad 2014-08-26 15:36 i Njupkärrs skola Tyresö
Vi kommer att arbeta med frågor som rör valet till exempel demokrati/diktatur, ideologier, riksdag, regering, landsting och kommuner.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att använda tematiden onsdagar 8.00-10.40 till att jobba med frågor kring valet.

Innehåll

1. Valet

Under fyra onsdagar kommer vi att jobba med:

 • demokrati/diktatur
 • partier och ideologier
 • hur ett val i Sverige går till
 • vilka beslut som fattas i riksdag, landsting och kommuner

Vi kommer att jobba årskursvis under det här temat.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever.                           

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

4. Arbetssätt

Vi kommer att ha diskussioner, föreläsningar, se filmer, läsa olika slags faktatexter och jobba med olika uppgifter både på egen hand och i grupp.

5. Bedömning

Vi kommer att bedöma hur aktiv och delaktig du är på lektionerna.

Vid diskussioner och grupparbeten ska du delta aktivt, lyssna på dina kamrater och kunna föra samtalet framåt.

Du ska redovisa dina kunskaper genom att göra en affisch (åk 4 och 5) och göra en serie om hur valet går till (åk 6).

6. Kunskapskrav

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: