Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1 (Brännkärrsskolan 2014/2015 ) Tala/Lyssna/Berättande samt Språkbruk

Skapad 2014-08-26 16:19 i Brännkärrsskolan Knivsta
Matrisen utifrån Nya språket lyfter.
Grundskola 1 – 3 Svenska
...

Innehåll

Ur Lgr11 kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Ur Lgr11 centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Undervisning

Du kommer att få öva på:

 • Att redovisa inför klassen.
 • Att ta med en sak hemifrån och berätta om denna
 • Att vidarberätta en information
 • Att vara aktiv under skolråd

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du:

 • Kan framföra egna tankar och åsikter.
 • Kan lyssna när andra berättar.
 • Kan ge och ta emot enkla instruktioner.
 • Kan berätta om och beskriva vardagliga händelser så att andra förstår.

Matriser

Sv
Nya språket lyfter

1
2
3
4
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: