Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Luck C kap 1-3

Skapad 2014-08-26 19:50 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 6 Engelska
Du får läsa om skrock, bowling, trafikregler, the Channel Tunnel och filmmonster.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Förstå och tolka innehållet i berättande texter och faktatexter
Tala om sommarlovet samt fritidssysselsättningar t ex sport och musik
Följande grammatiska moment; presens och imperfekt av be, presens av have samt regelbunden och oregelbunden plural

Några skillnader mellan brittisk och amerikansk engelska
Skriva om sommarlovet
Fakta om: The Channel Tunnel

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få läsa berättande texter och faktatexter
Du kommer att få använda ordlista till faktatexterna
Du kommer att få tala med en kamrat med stöd av en mall.
Du kommer att få träna på de grammatiska delarna i Workbook och på stenciler
Du kommer att få skriva en kort text om ditt sommarlov och tillsammans med din lärare rätta och redigera den.

Vad som kommer att bedömas:

Hur väl du förstår en text
Vilja och förmåga att använda engelska muntligt under lektioner och övningar
Innehållet i din skrivna text, om den är begriplig för en person med engelska som modersmål.
Hur väl du kan använda de grammatiska strukturer som vi har tränat på under kapitel 1-3
Hur väl du kan berätta om the Channel Tunnel

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att läsa och översätta texter
Genom att arbeta med dina arbetsuppgifter i workbook och på stenciler
Genom att skriva en kort berättande text
Genom att berätta om the Channel Tunnel på engelska eller svenska.
Genom Diagnostiskt prov 1 och ett läsförståelseprov

Matriser

En
Vad som kommer att bedömas

Rubrik 1

E
C
A
Kommunicera - Skriva
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande skriftligt
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt
Kommunicera -Tala
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar muntligt
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt
Grammatik
Du använder de nya grammatiska strukturerna korrekt vid något eller några tillfällen
Du använder de nya grammatiska strukturerna till viss del korrekt
Du använder de nya grammatiska strukturerna relativt korrekt
Förstå
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter
Fakta
Du kan berätta 2 fakta om the Channel Tunnel på svenska
Du kan berätta 5 fakta om the Channel Tunnel på svenska
Du kan berätta minst 5 fakta om the Channel Tunnel på engelska
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: